Informácie o kancelárii DZIVO, s.r.o.

Účtovnícka firma DZIVO s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2010. Odborné skúsenosti konateľky spoločnosti Ing. Dominiky Dzivjakovej vytvorili podmienky pre poskytovanie komplexných služieb od poradenstva cez vedenie účtovníctva a mzdovej agendypo spracovanie daňových priznaní.

Kvalitná a odborná práca zabezpečila, že v súčasnosti firma spolupracuje s viac ako 50 spokojnými klientmi. Patria medzi nich spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj fyzické osoby so živnostenským oprávnením. Spokojnosť našich zákazníkov zabezpečuje dobré referencie a rast spoločnosti!

 

Našim klientom poskytujeme kvalitné a komplexné služby v oblasti:

 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vypracovanie účtovnej závierky
 • zostavenie konsolidovanej uzávierky
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH
 • doplnkové účtovnícke služby (vedenie skladovej evidencie, evidencie majetku, knihy jázd,...)
 • vypracovanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z pridanej hodnoty
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
 • vystavovanie a doručovanie prihlášok a odhlášok na poisťovne
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre poisťovne, hlásení pre daňový úrad
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • príprava platobných príkazov na úhradu odvodov a miezd
 • spracovanie potrebných potvrdení

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Dominika Dzivjaková

Štúrova 131/14

058 01 Poprad 

tel.+421 949 225 725

Kde nás nájdete?